Coróinvíreas / Covid-19

Eolas is déanaí

Tá comhairle agus acmhainní do thuismitheoirí, do mhic léinn agus do scoileanna le fáil anseo


Taispeántar thíos faisnéis a foilsíodh go dtí Meitheamh 2020:

Comhairle agus acmhainní do thuismitheoirí agus do mhic léinn

Acmhainní do scoileanna agus do shuíomhanna oideachais eile

  1. Faisnéis agus treoir a eisítear chuig scoileanna
  2. Tacaíochtaí do scoileanna agus do mhúinteoirí
  3. Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19
  4. Leanúnachas maidir le treoir san oideachas a sholáthar
  5. Freagairt ar Theagmhais Chriticiúla fadisa bhíonn Scoileanna Dúnta le linn Srianta Leabhrán Eolais do na Scoileanna
  6. Ciorcláin agus ráitís na Roinne
  7. Leanúnachas maidir le teagasc baile
  8. Eolas sonrach ón HSE
  9. Comhairle ón bPríomhoifigeach Leighis do Thuismitheoií agus Scoileannaí
  10. Póstaeir agus físeái Covid-19

Eolas Breise1. Faisnéis agus treoir a eisítear chuig scoileanna


2. Tacaíochtaí do scoileanna agus do mhúinteoirí

pdst_logo

https://www.pdst.ie/DistanceLearning


scoilnet_logo

Tacaíonn Scoilnet múinteoirí agus tuismitheoirí chun acmhainní úsáideacha a roinnt.

13 Márta 2020: Litir chuig príomhoidí Scoilnet agus PDST


3. Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19

Tá comhairle agus acmhainní curtha ar fáil ag síceolaithe NEPS, de chuid an Roinn Oideachais agus Scileanna, do dhaoine óga le conas coinneáil slán fad atá scoileanna dúnta. Féach


4. Leanúnachas maidir le treoir san oideachas a sholáthar

Treoirlínte do sholáthar leanúnach maidir le treoir san oideachas agus achmhainní chun tacú lena cleachtais

5. Freagairt ar Theagmhais Chriticiúla

Freagairt ar Theagmhais Chriticiúla fadisa bhíonn Scoileanna Dúnta le linn Srianta Leabhrán Eolais do na Scoileanna

Tacú le daltaí agus baill foirne a fágadh faoi bhrón ar fhilleadh ar an scoil dóibh tar éis na srianta COVID 19 agus sláinte poiblí


6. Ciorcláin agus ráitis na Roinne

Ciorcláin:

Ráitís:


7. Leanúnachas maidir le teagasc baile

12 Eanáir 2021 Litir ón Aire Foley do thuismitheoirí


8. Eolas sonrach ón HSE

Le haghaidh treorach nuashonraithe a bhaineann go sonrach le suíomhanna oideachais tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Lárionad Faire um Chosaint Sláinte (HPSC)

9. Comhairle ón bPríomhoifigeach Leighis do Thuismitheoirí Scoileanna


10. Póstaer Covid-19

Cliceáil ar an bpóstaer chun cóip a íoslódáil

covid19_poster_ir

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis faisnéis do scoileanna, réamhscoileanna agus d'institiúidí tríú leibhéal ar Covid-19 a uasdátú; arna cur ar fáil ag an Roinn Sláinte agus Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte an FSS tar éis cruinniú de chuid na Foirne Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí.

Tá dochtúirí sláinte poiblí ar fáil chun dul i gcomhairle le scoileanna ar bhearta sábháilteachta a bheadh le déanamh dá mbeadh aon ábhar imní ag baill foirne nó ag daltaí.

Ba chóir d'aon duine a bhí sna réigiúin bhainteacha le 14 lá anuas agus ar a bhfuil casacht, gearranáil, deacrachtaí riospráide nó fiabhras iad féin a leithlisiú agus glao fóin a chur ar dhochtúir teaghlaigh láithreach.

Ba chóir d'aon duine atá tar éis taisteal ón na réigiúin bhainteacha agus nach bhfuil aon siomptóim orthu dul chuig http://www.hse.ie/ chun comhairle a fháil.

Is é an gníomh is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh chun muid féin a chosaint ar Covid-19 ár lámha a ní go rialta agus sláinteachas maith riospráide a bheith againn.

De réir mar a chuirfear tuilleadh comhairle nó faisnéise ar fáil, eiseofar chuig scoileanna í agus postálfar ar shuíomh gréasáin na Roinne í.

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála a chuireann comhairle taistil ar fáil do gach saoránach Éireannach.

Nóta - Is iad réigiúin bhainteacha Covid-19: Mórthír na Síne, an Chóiré Theas, an tSeapáin, Singeapór, Hong Cong, an Iaráin agus na réigiúin seo a leanas i dtuaisceart na hIodáile - Lombardy, Veneto Emilia-Romagna agus Piedmont.

"Clúdaigh do chasacht agus do shraoth" Póstaer do bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna

Cliceáil ar na bpóstaeir chun cóip a íoslódáil

handwashing_primary_ir  handwashing_post_primary_ir

Córnvíreas póstaer sláinteachais

Cliceáil ar an póstaer chun cóip a íoslódáil

wash_your_hands_posterFíseán sláinteachais Coronavirus


Comhairle taistil

Má tá tu ag taisteal féach  anseo