Soláthar Samhraidh 2020

Soláthar Samhraidh sa Bhaile 2020

Tuismitheoirí agus Caomhnóirí AGUS Teagascóirí / Cúntóirí Riachtanas Speisialta

 1. Soláthar an tSamhraidh 2020 Treoir do thuismitheoirí
 2. Soláthar Samhraidh 2020 Ag Athcheangal leis an Oideachas Eolas & Ceisteanna Coitianta do Thuismitheoirí agus Teagascóirí/CRS
 3. Chun clárú don chlár samhraidh sa bhaile do leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu,cliceáil anseo.
 4. Treoir do Chlár Samhraidh sa Bhaile chun Tacú le Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais nó Chúraim acu
 5. Soláthar Samhraidh sa Bhaile 2020 Foirm um Éileamh ar Dheontas
 6. Tá eolas ón Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta do thuismitheoirí le fáil anseo
 7. Treoir Cóivid-19 do Sholáthar Clár Samhraidh ag Baile mar Thacaíocht do Pháistí le Riachtanais Speisialta Oideachais nó Cúraim

Teagmháil

Soláthar Samhraidh sa Scoil 2020

 1. Treoir maidir le Soláthar Samhraidh: Litir chuig príomhoidí 25 Meitheamh
 2. Plean Freagartha Scoile Covid-19 Soláthar Samhraidh

Ionduchtú Filleadh ar Scoil le Sábháilteacht don Soláthar Samhraidh 2020:

Tugadh cuireadh do gach scoil speisialta agus do na bunscoileanna príomhshrutha go léir a bhfuil ranganna speisialta iontu clárú don chlár samhraidh sa scoil.

Ba cheart d’aon scoil speisialta nó d'aon bhunscoil a bhfuil ranganna speisialta inti agus nach bhfuair cuireadh chun clárú teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Oideachais Speisialta ar ríomhphost  ag Schoolsummerprogramme@education.gov.ie.

Soláthar Samhraidh DEIS 2020

Eolas do Bhunscoileanna DEIS

 1. Clár an Champa Samhraidh Lámhleabhar na Múinteoirí
 2. Ceisteanna Coitianta Achoimre le Scoil Campaí Samhraidh - Athcheangal leis an Scoil- mBunscoileanna DEIS

Eiseofar eolas mionsonraithe maidir le reáchtáil campaí agus Foirm um Léiriú Spéise chuig gach Bunscoil DEIS trí ionaid oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar agus na hUaimhe.

Eolas d’Iar-bhunscoileanna DEIS

 1. Ag athcheangal leis an Scoil: Treoir maidir le Clár Samhraidh D’iar-bhunscoileanna atá rannpháirteach sa chlár DEIS
 2. Téarmaí agus Coinníollacha chun Athcheangal leis an Scoil: Clár Samhraidh in Iar-Bhunscoileanna DEIS
 3. Ceisteanna Coitianta ar an gClár Samhraidh d'Iar-Bhunscoileanna DEIS
 4. Léiriú suime maidir le rannpháirtíocht in clár Soláthar Samhraidh: cliceáil anseo (d'Iar-Bhunscoileanna DEIS amháin)