Teagasc Baile

Rátaí íocaíochta le héifeacht ó 01 Meán Fómhair 2019

Múinteoir Bunscoile Cáilithe€ 38.33 ráta in aghaidh na huaire
Múinteoir Iarbhunscoile Cáilithe€ 46.04 ráta in aghaidh na huaire 
Ráta athraithe€ 34.28 ráta in aghaidh na huaire

Íocaíocht um Theagasc Baile

Déanann an Roinn seo íocaíochtaí um theagasc baile go díreach chuig an teagascóir ceadaithe ag feidhmiú thar ceann an tuismitheora/chaomhnóra dlíthiúla nuair a fhaightear foirm éilimh íocaíochta. Tá eolas mionsonraithe agus na foirmeacha éilimh ar fad atá de dhíth liostaithe thíos:

Nóta: Sa chás ina bhfostaíonn TUSLA teagascóir, déantar íocaíocht go díreach le TUSLA

Teagmháil

Fiosruithe i dtaca le híocaíocht do theagascóirí teagasc baile ceadaithe:

  • Seoladh: Riachtanais Speisialta agus Deontais Teagaisc, An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
  • R-phost: htpayments@education.gov.ie
  • Fón: (090) 648 3996

Fiosruithe i dtaca le deimhniú creidmheasa cánach do theagascóirí baile a iarraidh/fheidhmiú:

  • Seoladh: Párolla Seirbhíse Neamhtheagaisc (NTS), An Roinn Oideachais & Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659
  • R-phost: hometuitionpayroll@education.gov.ie
  • Fón: (090) 648 4147