Soláthar Iúil

Clár Oideachais mhí Iúil

Soláthraíonn an scéim maoiniú i gcomhair scoilbhliain leathnaithe do leanaí atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta atá trom nó domhain nó do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar Soláthar Iúil nó Clár Oideachais Iúil ar an mbliain leathnaithe de ghnáth. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí soláthar bailebhunaithe a dheonú.

I gcásanna ina nglacann scoil incháilithe páirt sa chlár, soláthraítear oideachas míosa breise do dhalta a chomhlíonann critéir na scéime. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí 40 uair de sholáthar bailebhunaithe a dheonú.

Eolas is déanaí: Meabhrúchán 29ú Iúil 2019!

Cuirtear i gcuimhne do Thuismitheoirí/Caomhnóirí Dlíthiúla agus Teagascóirí nach mór na Foirmeacha Éilimh ar Íocaíochtaí comhlánaithe le haghaidh Soláthar Sa Bhaile i mí Iúil a chur ar ais agus a bheith faighte ag an Roinn faoi am scoir gnó Dé Máirt, an 6ú Lúnasa 2019.

Clár Baile Bhunaithe 2019

17 Bealtaine 2019 - Spríochdháta leis an foirm éilimh íocaíochta a chur ar ais  

Féach Freisin

Clár Soláthar Iúil sa Bhaile 2019 Íocaíocht Nóta Eolais agus Foirm Éileamh Íocaíochta

Clár Scoil-Bhunaithe 2019

Tabharfar cuireadh do gach scoil incháilithe páirt a ghlacadh i Soláthar Iúil 2019 i Scoil in am trátha.

Teagmháil

Baile-Bhunaithe

R-phost: julyprovisionhome@education.gov.ie

Scoilbhunaithe

R-phost: july_programmeschool@education.gov.ie