Soláthar Iúil

Clár Oideachais mhí Iúil

Soláthraíonn an scéim maoiniú i gcomhair scoilbhliain leathnaithe do leanaí atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta atá trom nó domhain nó do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar Soláthar Iúil nó Clár Oideachais Iúil ar an mbliain leathnaithe de ghnáth. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí soláthar bailebhunaithe a dheonú.

I gcásanna ina nglacann scoil incháilithe páirt sa chlár, soláthraítear oideachas míosa breise do dhalta a chomhlíonann critéir na scéime. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí 40 uair de sholáthar bailebhunaithe a dheonú.


Clár Baile Bhunaithe 2018

07 Lúnasa 2018 - Spríochdháta leis an foirm éilimh íocaíochta a chur ar ais  

Clár Scoil-Bhunaithe 2018

Thug an Roinn fógra díreach do scoileanna a raibh incháilithe páirt a ghlacadh sa Chlár Scoil-Bhunaithe.

Teagmháil

Baile-Bhunaithe

R-phost:

JulyProvision2018@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3839

Scoilbhunaithe

R-phost:July_programmeschool@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3845/ (090) 648 4072