Soláthar Iúil

Clár Oideachais mhí Iúil

Soláthraíonn an scéim maoiniú i gcomhair scoilbhliain leathnaithe do leanaí atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta atá trom nó domhain nó do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar Soláthar Iúil nó Clár Oideachais Iúil ar an mbliain leathnaithe de ghnáth. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí soláthar bailebhunaithe a dheonú.

I gcásanna ina nglacann scoil incháilithe páirt sa chlár, soláthraítear oideachas míosa breise do dhalta a chomhlíonann critéir na scéime. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí 40 uair de sholáthar bailebhunaithe a dheonú.


Soláthar Iúil Clár Oideachais 2017

 

Teagmháil

Baile-Bhunaithe

R-phost:JulyProvision2017@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad um Sholáthar Iúil, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 3839

Scoilbhunaithe

R-phost:July_programmeschool@education.gov.ie

Teil: (0761) 108 630/631/632