Soláthar Iúil

Clár Oideachais mhí Iúil

Soláthraíonn an scéim maoiniú i gcomhair scoilbhliain leathnaithe do leanaí atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta atá trom nó domhain nó do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar Soláthar Iúil nó Clár Oideachais Iúil ar an mbliain leathnaithe de ghnáth. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí soláthar bailebhunaithe a dheonú.

I gcásanna ina nglacann scoil incháilithe páirt sa chlár, soláthraítear oideachas míosa breise do dhalta a chomhlíonann critéir na scéime. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí 40 uair de sholáthar bailebhunaithe a dheonú.

Eolas is déanaí: Fógra 15 Samhain 2019

Cuirtear i gcuimhne do Thuismitheoirí/Caomhnóirí Dlíthiúla agus Teagascóirí go ndúnfaidh an Rannóg um Sholáthar Sa Bhaile i mí Iúil 2019 le héifeacht ón 22ú Samhain 2019.

Tar éis an dáta sin is féidir ceisteanna a sheoladh trí ríomhphost chuig an Roinn mar seo a leanas:

  • Má bhaineann do cheist le foirm éilimh ar íocaíocht atá le cur isteach fós nó le híocaíocht atá le heisiúint fós is féidir í a sheoladh trí ríomhphost chuig julyprovisionhome@education.gov.ie. Déanfar monatóireacht ar an seoladh seo idir an dá linn.
  • Má bhaineann do cheist leis an Scéim um Sholáthar Sa Bhaile i mí Iúil le haghaidh 2020 is féidir í a sheoladh trí ríomhphost chuig special_education@education.gov.ie

Clár Baile Bhunaithe 2019

17 Bealtaine 2019 - Spríochdháta leis an foirm éilimh íocaíochta a chur ar ais  

Féach Freisin

Clár Soláthar Iúil sa Bhaile 2019 Íocaíocht Nóta Eolais agus Foirm Éileamh Íocaíochta

Clár Scoil-Bhunaithe 2019

Tabharfar cuireadh do gach scoil incháilithe páirt a ghlacadh i Soláthar Iúil 2019 i Scoil in am trátha.

Teagmháil

Baile-Bhunaithe

R-phost: julyprovisionhome@education.gov.ie

Scoilbhunaithe

R-phost: july_programmeschool@education.gov.ie