Soláthar Iúil

Clár Oideachais mhí Iúil

Soláthraíonn an scéim maoiniú i gcomhair scoilbhliain leathnaithe do leanaí atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta atá trom nó domhain nó do leanaí a bhfuil uathachas orthu. Tugtar Soláthar Iúil nó Clár Oideachais Iúil ar an mbliain leathnaithe de ghnáth. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí soláthar bailebhunaithe a dheonú.

I gcásanna ina nglacann scoil incháilithe páirt sa chlár, soláthraítear oideachas míosa breise do dhalta a chomhlíonann critéir na scéime. I gcásanna nach féidir soláthar scoilbhunaithe a chur ar fáil iontu, d’fhéadfaí 40 uair de sholáthar bailebhunaithe a dheonú.


Soláthar Iúil Clár Oideachais 2019

Más mian leat ríomhphost a fháil nuair atá sonraí na scéime foilsithe comhlánaigh an fhoirm seo le do thoil 

Teagmháil

Baile-Bhunaithe

R-phost:

julyprovisionhome@education.gov.ie

Scoilbhunaithe

R-phost:July_programmeschool@education.gov.ie