Athchóiriú Iompar Scoile 2020/2021

Iarratas ar Líne ar Iompar Scoile / ar Thicéid Iompair Scoile

Chun leas a bhaint as Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile, ní mór do dhaltaí ticéad bailí taistil a bheith ina seilbh acu

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Iarratais um Iompar Scoile ar Oscailt AnoisIarratais ar Iompar Scoile don Scoilbhliain 2020/21

Tá córas iarratais ar líne Bhus Éireann le haghaidh iompar scoile ar oscailt anois don scoilbhliain 2020/21.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná Dé hAoine an 24 Aibreán 2020.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déan iarratas ar líne anois @ www.buseireann.ie\schooltransport

An Spriocdháta Íocaíochta

An Scoilbhliain 2020/21

Is féidir íocaíocht a dhéanamh i leith ticéid iompair scoile don scoilbhliain 2020/21 ón 16 Meitheamh 2020.

Is é an dáta deiridh le haghaidh Íocaíocht a Dhéanamh / Sonraí Cárta Liachta a Chur Isteach don Scoilbhliain 2020/21 ná Dé hAoine an 31 Iúil 2020.

An Scoilbhliain 2019/20

Cé gur féidir leat iarratas a dhéanamh ar iompar scoile don scoilbhliain reatha agus íocaíocht a dhéanamh / sonraí cárta liachta a chur isteach ina leith go fóill, ní féidir suíochán a ráthú duit.

Cruinniú an Bhoird Achomharc um Iompar Scoile, Márta 2020, Curtha Ar Athlá

Tar éis fhógra an Taoisigh ar an 12 Márta 2020 agus chun tacú leis na hiarrachtaí le srian a choimeád ar leathnú Covid-19, tá cruinniú an Bhoird Achomharc um Iompar Scoile a bhí le bheith ar siúl Dé Luain, an 16 Márta 2020 curtha ar athlá go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Déanfar athbhreithniú air seo tar éis na tréimhse tosaigh seo, agus nuair a dhéantar é a sceidealú, cuirfidh Rúnaíocht an Bhoird in iúl duit maidir leis an dáta nua.