Iompar Scoile 2021/2022

Iarratas ar Líne ar Iompar Scoile / ar Thicéid Iompair Scoile

Chun leas a bhaint as Seirbhísí na Scéime Iompair Scoile, ní mór do dhaltaí ticéad bailí taistil a bheith ina seilbh acu

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Iarratais um Iompar Scoile ar Oscailt AnoisIarratais ar Iompar Scoile don Scoilbhliain 2021/2022

Tá córas iarratais ar líne Bhus Éireann le haghaidh iompar scoile ar oscailt anois don scoilbhliain 2021/22.

Is é an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais ná Dé hAoine an 30 Aibreán 2021.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déan iarratas ar líne anois @ www.buseireann.ie\schooltransport

Naisc Ghaolmhara: