Iompar Scoile

 

Eolas Teagmhála

Tá an Rannóg Iompair Scoile ag próiseáil líonta móra íocaíochtaí faoi láthair.

Gheobhaidh iarratasóirí ar an Deontas Iompair Speisialta, ar an Deontas Ceantair Iargúlta nó ar Dheontais i gcomhair Coimhdirí Bus Scoile agus a chuir isteach an páipéarachas riachtanach íocaíocht go gairid.  Fógrófar an íocaíocht trí mheán duillín íocaíochta tríd an bpost.

Chun an obair maidir leis na híocaíochtaí sin a éascú, ní bheidh línte gutháin ar fáil go sealadach idir 10 r.n. agus 1 i.n.

Má tá ceist agat nach mbaineann leis na híocaíochtaí sin seol ríomhphost chugainn, más é do thoil é, ag school_transport@education.gov.ie agus freagróimid do cheist.

Go raibh maith agat.


R-phost:school_transport@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Iompar Scoile,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Bóthar Port Laoise
An Tulach Mhór
Co. Uibh Fhailí,
R35 Y2N5


Teil: (057) 932 5466/5467