Scéimeanna Iompair Scoile

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Iarratais ar Iompar Riachtanais Speisialta Oideachais (RSO) le linn na Tréimhse Srianta Covid-19 reatha

Cur Síos

Chun tacú le leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a eascraíonn as míchumas diagnóisithe a iompar do dtí an scoil agus le hiompar ón scoil

Conas Iarratas a Dhéanamh

Cliceáil anseo chun an fhoirm iarratais a íoslódáil - Scéim Iompair Scoile do Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

Ba chóir foirmeacha iarratais a bheith comhlánaithe agus sínithe ag an tuismitheoir, ag príomhoide na scoile agus ag an Eagraí Riachtanas Speisialta Oideachais [SENO].

 

Féach Freisin