Scéimeanna Iompair Scoile

Cur Síos

Tacaíonn an Scéim Iompair Bhunscoile le leanaí a chónaíonn nach lú ná 3.2 ciliméadar óna scoil agus a bhfuil ag freastal ar an scoil náisiúnta is gaire dóibh a iompar go dtí an scoil agus ón scoil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do thuismitheoirí linbh ar mhian leo leas a bhaint as seirbhísí iompair scoile iarratas a dhéanamh chuig Bus Éireann. Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne ag www.buseireann.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le hoifig Bhus Éireann atá is gaire duit.