An Bord Achomharc um Iompar Scoile

R-phost:schooltransportappealsboard@education.gov.ie

An Bord Achomharc um Iompar Scoile,

f/ch An Roinn Oideachais agus Scileanna,

Bóthar Phort Laoise,

Tulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí,

R35 Y2N5.