An Bord Achomharc um Iompar Scoile

Cruinniú an Bhoird Achomharc um Iompar Scoile, Márta 2020, Curtha Ar Athlá

Tar éis fhógra an Taoisigh ar an 12 Márta 2020 agus chun tacú leis na hiarrachtaí le srian a choimeád ar leathnú Covid-19, tá cruinniú an Bhoird Achomharc um Iompar Scoile a bhí le bheith ar siúl Dé Luain, an 16 Márta 2020 curtha ar athlá go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Déanfar athbhreithniú air seo tar éis na tréimhse tosaigh seo, agus nuair a dhéantar é a sceidealú, cuirfidh Rúnaíocht an Bhoird in iúl duit maidir leis an dáta nua.

Cé Sinn

Is ionann an Bord Achomharc um Iompar Scoile agus Comhlacht Neamhspleách arna cheapadh ag an Aire Stáit ag an Roinn Oideachais.

Cad a dhéanaimid

Scrúdaíonn Bord na nAchomharc Iompar Scoile achomhairc atá déanta in aghaidh an phróisis iarratais ar iompar scoile i dtaca le seirbhísí iompar scoile a sholáthar agus/nó cúnamh deontais a thabhairt faoi théarmaí na Scéimeanna Iompar Scoile, agus déanann an Bord cinntí fúthu freisin.

Conas iarratas a dhéanamh

Cuir isteach “Foirm Achomharc” ar líne tríd an nasc www.schooltransportappeals.ie

Mura bhfuil tú in ann achomharc ar líne a chur isteach, cuir isteach Foirm Achomharc chuig Bord na nAchomharc Iompar Scoile, f/ch. An Roinn Oideachais, Bóthar Phort Laoise, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. R35 Y2N5.

Molann an Roinn duit go mór go gcuireann tú an t-eolas agus na doiciméid uile a bhaineann le hachomharc isteach go leictreonach tríd an suíomh gréasáin sábháilte www.schooltransportappeals.ie nó go gcuireann tú iad isteach mar chóip chrua tríd an bpostas cláraithe. Sa chás go roghnaíonn an t-achomharcóir nó a (h)ionadaithe an t-eolas nó na doiciméid a chur isteach ar bhealach eile, beidh sé seo á dhéanamh ar phriacal an duine féin a sheolann iad agus ní bheidh an Roinn ná Bord na nAchomharc Iompar Scoile freagrach as a leithéid d’earraí a choinneáil slán ná a choinneáil sábháilte.

Bíonn cruinnithe Bhord na nAchomharc Iompar Scoile ar siúl uair amháin sa mhí

Teagmháil

An Bord Achomharc um Iompar Scoile,f/ch An Roinn Oideachais, ,Bóthar Phort Laoise, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, R35 Y2N5

Féach Freisin