An Bord Achomharc um Iompar Scoile

Cé a fhéadann achomharc a dhéanamh?

Féadann tuismitheoirí daltaí, nó daltaí a bhfuil 18 mbliana bainte amach acu, achomharc a dhéanamh.

Cad iad na cinntí a bhféadtar achomharc a dhéanamh orthu?

Féadtar achomharc a dhéanamh ar chinntí arna ndéanamh ag an Roinn faoi théarmaí na scéimeanna iompair scoile agus/nó ar chúnamh deontais faoi théarmaí na scéimeanna iompair scoile.

An bhfuil teorainn ama ar achomharc a dhéanamh?

Ní mór achomhairc a chur isteach laistigh de 28 lá féilire ón dáta a cuireadh an cinneadh in iúl.

An bhfuil táille ar achomharc a dhéanamh?

Níl aon táille ar achomharc a dhéanamh.

Cén áit ar chóir achomhairc a sheoladh?

Ba chóir na hachomhairc a chomhlánú ar líne tríd an nasc https://www.schooltransportappeals.ie/

Nó, is féidir foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig:

An Bord Achomharc um Iompar Scoile,

f/ch An Roinn Oideachais agus Scileanna,

Bóthar Phort Laoise,

Tulach Mhór,

Co. Uíbh Fhailí,

R35 Y2N5