Iompar Scoile

Seirbhísí / Ticéid Iompair Scoile

Spriocdháta d’Íocaíocht / do chur isteach Cárta Leighis Ba é an dáta don Bhliain Scoile 2019/20 ná Dé hAoine, 26 Iúil 2019.

Is féidir leat do shonraí íocaíochta a chur isteach fós, ach b'fhéidir nach mbeidh suíochán ráthaithe agat ar sheirbhís iompair scoile.

Chun úsáid a bhaint as Seirbhísí Scéim Iompair Scoile 2019/2020, ní mór ticéad bailí le haghaidh taistil a bheith i seilbh daltaí.

Eolas Teagmhála

Tá an Rannóg Iompair Scoile ag próiseáil líonta móra íocaíochtaí faoi láthair.

Gheobhaidh iarratasóirí ar an Deontas Iompair Speisialta, ar an Deontas Ceantair Iargúlta nó ar Dheontais i gcomhair Coimhdirí Bus Scoile agus a chuir isteach an páipéarachas riachtanach íocaíocht go gairid.  Fógrófar an íocaíocht trí mheán duillín íocaíochta tríd an bpost.

Chun an obair maidir leis na híocaíochtaí sin a éascú, ní bheidh línte gutháin ar fáil go sealadach idir 10 r.n. agus 1 i.n.

Má tá ceist agat nach mbaineann leis na híocaíochtaí sin seol ríomhphost chugainn, más é do thoil é, ag school_transport@education.gov.ie agus freagróimid do cheist.

Go raibh maith agat.