Iompar Scoile

Cur Síos

Rannóg Iompair Scoile na Roinne freagrach as beartas a cheapadh agus as Scéimeanna Iompair Scoile a riar. Is é cuspóir na scéimeanna iompair scoile, ag féachaint do na hacmhainní atá ar fáil, tacú le hiompar i gcás;

  • Leanaí a chónaíonn i bhfad ón mBunscoil agus ón Iarbhunscoil is gaire dóibh agus;
  • Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu.

Oibríonn Bus Éireann na scéimeanna iompair scoile thar ceann na Roinne.