Deontas Eislóistín Cheantar Iargúlta

R-Phost:  Miriam_Costello@education.gov.ie

Soeladh: An Roinn Oideachais, Deontas Cónaithe na gCeantar Iargúlta, Rannóg na Scoileanna - Airgeadas, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Teil:    (090) 648 3957