Achomharc in aghaidh Eisiamh Buan, Fionraí nó Diúltú

R-post:Section29@education.gov.ie

Address: An Roinn Oideachais agus Scileanna,

Aonad Riaracháin na nAchomharc faoi Alt 29,
Bóthar Mhuileann na mBráthar,
An Muileann gCearr,
Contae na hIarmhí.
N91 H30Y

Teil: 076 110 8588