Achomharc in aghaidh Eisiamh Buan, Fionraí nó Diúltú

Imlitir Uimh. 0069/2020- Socruithe agus nósanna imeachta nua i leith na n-achomharc faoi alt 29 den Acht Oideachais, 1998 le héifeacht ón 12 Samhain ar aghaidh, ar fáil anseo.

Tá foráil déanta in Alt 7 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna) 2018 maidir le sraith d'ailt nua, arna n-uimhriú 29 go 29F, a chur in ionad Seanailt 29 den Acht Oideachais 1998. Tá na forálacha achomhairc nua seo in ailt 29 go 29F deartha chun go n-oibreoidh siad i dteannta leis an gcreat leathan i dtaca le ligean isteach atá in Acht na bliana 2018 agus tiocfaidh siad i ngníomh ón 12 Samhain ar aghaidh.

Tar éis dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais agus de réir ailt 29B den Acht Oideachais 1998, tá socair ag an Aire freisin ar na nósanna imeachta seo a leanas maidir le hachomhairc, a mbeidh feidhm acu ón 12 Samhain 2020 ar aghaidh:-

Achomharc a dhéanamh in aghaidh diúltú duine a ligean isteach de bharr ró-éileamh a bheith ar an scoil

  • Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le diúltú dalta a ligean isteach i scoil, más rud é gurb as as  ró-éileamh a bheith ar an scoil a thagann an cinneadh chun diúltú, ar fáil anseo.     
  • Ceisteanna Coitanta - Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le diúltú dalta a ligean isteach i scoil, más rud é gurb as as ró-éileamh a bheith ar an scoil a thagann an cinneadh chun diúltú, ar fáil anseo.
  • Foirm iarratais ar achomharc alt 29 le haghaidh achomharc a dhéanamh in aghaidh diúltú duine a ligean isteach de bharr ró-éileamh a bheith ar an scoil, ar fáil anseo

Achomharc i ndáil le diúltú dalta a ligean isteach i scoil, más rud é gurb as as fáth seachas ró-éileamh a bheith ar an scoil a thagann an cinneadh chun diúltú

  • Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le diúltú dalta a ligean isteach i scoil, más rud é gurb as as fáth  seachas ró-éileamh a bheith ar an scoil a thagann an cinneadh chun diúltú, ar fáil anseo.
  • Ceisteanna Coitanta - Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le diúltú dalta a ligean isteach i scoil, más rud é gurb as as fáth seachas ró-éileamh a bheith ar an scoil a thagann an cinneadh chun diúltú, ar fáil anseo.
  • Foirm Iarratais ar Achomharc Alt 29 le haghaidh achomharc a dhéanamh in aghaidh diúltú duine a ligean isteach ar chúis nó ar chúiseanna eile seachas ró-éileamh a bheith ar an scoil, ar fáil anseo

Achomharc i ndáil le dalta a eisiamh go buan ó scoil nó dalta a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh tréimhse nó tréimhsí nach lú ná 20 lá scoile i scoilbhliain san iomlán

  • Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le dalta a eisiamh go buan ó scoil nó dalta a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh tréimhse nó tréimhsí nach lú ná 20 lá scoile i scoilbhliain san iomlán, ar fáil anseo.  
  • Ceisteanna Coitanta - Nósanna imeachta i leith na n-achomharc i ndáil le dalta a eisiamh go buan ó scoil nó dalta a fhionraí ó fhreastal ar scoil ar feadh tréimhse nó tréimhsí nach lú ná 20 lá scoile i scoilbhliain san iomlán, ar fáil anseo
  • Foirm Iarratais ar Achomharc Alt 29 le haghaidh achomharc a dhéanamh in aghaidh duine a dhíbirt nó a chur ar fionraí ar feadh tréimhse 20 lá scoile nó níos mó in aon scoilbhliain, ar fáil anseo

Tabhair aird: Tabharfar cáipéis na gCeisteanna Coitianta bord ar bhord leis an eolas is déanaí ó am go ham de réir mar is gá.