Eolas

Tacaíochtaí Speisialta Oideachais

Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu: Faisnéise do Thuismitheoirí

Teagmháil

1. An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

Teileafón: (046) 948 6400

2. An Roinn Oideachais,

An Rannóg Oideachais Speisialta,

Corr na Madadh,

Baile Átha Luain,

N37 X659