Seirbhísí Síceolaíochta Oideachais

Cur Síos

Is ionann NEPS agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. Obair leis an bpobal scoile is speisialtóireacht do shíceolaithe NEPS. Oibrímid le bunscoileanna agus le hiarbhunscoileanna araon. Dírímid ar fhoghlaim, ar iompar, ar fhorbairt shóisialta agus ar fhorbairt mhothúchánach. Sanntar gach síceolaí do ghrúpa scoileanna.

Oibrímid i gcomhar le múinteoirí, le tuismitheoirí agus le leanaí chun riachtanais oideachais a aithint. Bíonn réimse seirbhísí á dtairiscint againn, a bhíonn dírithe ar na riachtanais sin a shásamh, mar shampla, ag tacú le daltaí aonair (trí chomhairliúchán agus trí mheasúnú), tionscadail speisialta agus taighde.

Seirbhís den Scoth den Chustaiméir

Tá NEPS tiomanta do sheirbhís den scoth a chur ar fáil do chustaiméirí. Más údar imní duit seirbhís NEPS, áfach, is féidir leat é sin a phlé le síceolaí NEPS a bhíonn ag obair le scoil do linbh. Má mheasann tú gur gá dul níos faide le cúrsaí, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Stiúrthóir Réigiúnach.