Eolas

Cur Síos

Cuidíonn an Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil (BTSCFA) leat freastal ar an gcostas éadaí agus coisbhirt do leanaí atá ag dul ar scoil. Ní mór duit (an tuismitheoir nó an caomhnóir) a bheith ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh nó íocaíochtaí le haghaidh oiliúna, scéimeanna fostaíochta nó oideachais do dhaoine fásta agus ní mór do do leanbh/leanaí a bheith idir 4 agus 17 bliain d’aois ar an 30 Meán Fómhair nó roimhe den bhliain ina ndéanann tú iarratas, nó idir 18 agus 22 bliana d'aois ar an 30 Méan Fómhair nó roimhe más in oideachas dara leibhéal.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá tuilleadh faisnéise ar an scéim agus ar conas iarratas a dhéanamh ar fáil ó shuíomh Gréasáin na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.