Eolas

Cur Síos

Tugadh Scéim na Bliana Réamh-Scoile saor in aisce isteach in Eanáir 2010 agus tá sí á riar ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Faoin scéim seo, tá gach leanbh idir 3 bliana 2 mhí agus 4 bliana 7 mí d’aois i Meán Fómhair na bliana ábhartha i dteideal bliain réamhscoile saor in aisce de ghníomhaíochtaí cuí clárbhunaithe sa bhliain sula dtosóidh siad ag freastal ar bhunscoil.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá tuilleadh faisnéise faoi scéim na Bliana Réamh-Scoile saor in aisce ar fáil ó láithreán Gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige