Díolúine ón nGaeilge

Díolúintí ó staidéar ar an nGaeilge – Fiosruithe Ginearálta

R-phost:irishexemptions@education.gov.ie

Seoladh:
Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 X659

Teil: (090) 648 4269 / 4270 / 4087