Díolúine ón nGaeilge

Fiosruithe maidir le Ciorcláin Díolúintí ón nGaeilge 

R-phost: CAP_Helpdesk@education.gov.ie

Seoladh:
An Rannóg Beartas,
Churaclam agus Measúnacht (CAP),
An Roinn Oideachais,
Sráid Maoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1.
D01 RC96

Teil: 01-889 2257 / 2384

Fiosruithe maidir le Phróiseas Achomhairc Díolúine nGaeilge

R-phost:  irishexemptionappeal@education.gov.ie

Seoladh:
Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna,
An Roinn Oideachais,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí,
N37 X659

Teil: (090) 648 3896 / 4269 / 4030