Cosaint Leanaí

R-phost:childprotection@education.gov.ie
Seoladh:Rannóg na dTuismitheoirí agus na bhFoghlaimeoirí, Rannóg na Scoileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí,
N37 X659
Teileafón: (090) 648 4099
Facs: (090) 648 4058