Cosaint Leanaí

R-phost:childprotection@education.gov.ie

Seoladh:

Rannóg na gCosanta Leanaí agus Gearáin ó Thuismitheoirí
Aonad na dTuismitheoirí agus na bhFoghlaimeoirí
An Roinn Oideachais,
Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 X659

Teileafón: +353 (0) 9064 84099