Chumainn Tuismitheoirí

Na Comhairlí Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse agus Iar-Bhunoideachas

Is brateagraíochtaí iad na Comhairlí Náisiúnta Tuismitheoirí, an Chomhairle Bunbhrainse agus an Chomhairle Iarbhunoideachais araon, do chomhlachais chleamhnaithe tuismitheoirí don dá earnáil. Tacaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna leis an dá Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí trí dheontas a chur ar fáil. Chomh maith leis sin, déanann an Roinn teagmháil leis an dá Chomhairle Tuismitheoirí maidir le saincheisteanna imní tuismitheoirí leanaí ar bhunscoileanna nó ar scoileanna iarbhunscoile.

Féach Freisin

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse

An Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí (Iar-Bhunoideachais) Teo.

Teagmháil

Seoladh: An tAonad um Thuismitheoirí agus Fhoghlaimeoirí, Corrna Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil:  (090) 648 4280 / 3864 / 3869 / 4269 / 3880 / 4263