Sonraí Teagmhála

Seoltaí ríomhphoist coiteanna:

Nasc le leathanach alt faisnéis a seirbhís

Seoladh R-phost

Cosaint Leanaíchildprotection@education.gov.ie 
An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhliantaearlychildhood@education.gov.ie
Cigireachtinspectorate@education.gov.ie
Oifig an AireMinister@education.gov.ie 
Seirbhísí Síceolaíochta Oideachais NEPSneps@education.gov.ie 
Parolla: Foirne neamhtheagaiscFoirm Teagmhála Párolla Baill Foirne Neamh-Theagaisc
Parolla: Múinteoirí IarbhunscoileFoirm Teagmhála Párolla Múinteoirí Iarbhunscoile
Parolla: Múinteoirí BunscoileFoirm Teagmhála Párolla Múinteoirí Bunscoile
Parolla: Foirne ar ScorFoirm Teagmhála Párolla Baill Foirne ar Scor
Pinsin Múinteoirípensions@education.gov.ie 
Pinsin CRSsna_pensions@education.gov.ie 
Iar-Bhunscoile bunachar sonraíp-podhelpdesk@education.gov.ie
Oifig Preasapress@education.gov.ie 
Rannóg Scoileanna - Aireagadaisccfinancial@education.gov.ie 
Iompar Scoileschool.transport@education.gov.ie 
Achomhairc faoi Alt 29Section29@education.gov.ie 
An tAonad um Chuimsiú Sóisialtasocial_inclusion@education.gov.ie 
Oideachais SpeisialtaSpecialEducation@education.gov.ie 
Staitisticístatistics@education.gov.ie 
Múinteoir Leithdháiltí IarbhunscoileAllocations@education.gov.ie 
Múinteoir Leithdháiltí BhunscoilePrimaryallocations@education.gov.ie 
Oideachas Múineoirítes@education.gov.ie 
Múinteoirí agus CRS– Téarmaí agus Coinníollachasteachersna@education.gov.ie 

Tá cur síos ar na seirbhísí a sholáthraíonn ár n-aonaid ghnó agus a sonraí teagmhála ar fáil ónár leathanach um bainistíocht agus Eagraíocht. Cuirtear sonraí teagmhála ar fáil ar ár leathanaigh seirbhíse agus faisnéise go léir.

Eolas Ginearálta: info@education.gov.ie Ná cuir sonraí airgeadais ná sonraí faoi chatagóirí speisialta chuig an seoladh ríomhphoist seo eg. sláinte, uimhir PSP; má bhíonn siad ag teastáil iarrfaidh an Roinn a leithéid. 

Má tá ceisteanna nó tuairimí maidir leis an láithreán gréasáin seo, is féidir leat ríomhphost a chur chuig an Stiúrthóir Gréasáin. Ná cuir sonraí airgeadais ná sonraí faoi chatagóirí speisialta chuig an seoladh ríomhphoist seo eg. sláinte, uimhir PSP; má bhíonn siad ag teastáil iarrfaidh an Roinn a leithéid. 

Maidir le ceisteanna Preasa / na Meán, cuir chuig press@education.gov.ie iad.

Is féidir leat an Roinn a leanúint ar Twitter @Education_Ire
Ár mbeartas maidir le Twitter a úsáid.