Sonraí Teagmhála

Seoltaí ríomhphoist coiteanna:

An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna
Cosaint Leanaí:
Oideachas sna Luathbhlianta:
Cigireacht:
Oifig an Aire
Seirbhísí Síceolaíochta Oideachais (NEPS)
Parolla:
Pinsean:
Iar-bhunscoile bunachar (P-~POD):
Preas:
Scoileanna Aireagadais:
Iompar Scoile:
Achomairc faoi Alt 29:
Cuimisiú Sóisiíalta:
Oideachais Speisíalta:
Statistící:
Múinteoirí Leithdháilití:
Oideachas Múinteoirí:
Múinteoirí agus CRS Tearmaí ague Coinníollachas:

 

Tá cur síos ar na seirbhísí a sholáthraíonn ár n-aonaid ghnó agus a sonraí teagmhála ar fáil ónár leathanach um bainistíocht agus Eagraíocht. Cuirtear sonraí teagmhála ar fáil ar ár leathanaigh seirbhíse agus faisnéise go léir.

Eolas Ginearálta: info@education.gov.ie Ná cuir sonraí airgeadais ná sonraí faoi chatagóirí speisialta chuig an seoladh ríomhphoist seo eg. sláinte, uimhir PSP; má bhíonn siad ag teastáil iarrfaidh an Roinn a leithéid. 

Má tá ceisteanna nó tuairimí maidir leis an láithreán gréasáin seo, is féidir leat ríomhphost a chur chuig an Stiúrthóir Gréasáin. Ná cuir sonraí airgeadais ná sonraí faoi chatagóirí speisialta chuig an seoladh ríomhphoist seo eg. sláinte, uimhir PSP; má bhíonn siad ag teastáil iarrfaidh an Roinn a leithéid. 

Maidir le ceisteanna Preasa / na Meán, cuir chuig press@education.gov.ie iad.

Is féidir leat an Roinn a leanúint ar Twitter @Education_Ire
Ár mbeartas maidir le Twitter a úsáid.