Beartas Flickr

An Fhoireann

Is í an fhoireann i bPreasoifig na Roinne Oideachais agus Scileanna a dhéanann cuntas na Roinne ar Flickr a fheidhmiú agus a bhainistiú ag Flickr.

Ábhar

Má thugann tú cuairt ar ár leathanach ar Flickr, feicfidh tú íomhánna inár sruth grianghraf ó imeachtaí ar fhreastail Airí agus/nó oifigigh shinsearacha na Roinne orthu. Tá na híomhánna ar ár sruth grianghraf ar fáil lena n-íoslódáil i bhformáidí éagsúla comhaid. Ní ghearrtar aon táille as iad a atáirgeadh. Mar sin féin, ní mór cóipcheart a leagan ar an Roinn Oideachais agus Scileanna/ar an ngrianghrafadóir atá liostaithe sna sonraí ceannscríbhinne grianghraif