Sonraí Teagmhála ar ár nOifige i mBaile Átha Cliath
Sonraí Teagmhála ar ár nOifige i gCaill na Madraí, Baile Átha Luain
Sonraí Teagmhála ar ár nOifige i dTulach Mór
Is í an fhoireann i bPreasoifig na Roinne Oideachais agus Scileanna a dhéanann an cuntas @Education_Ire a fheidhmiú agus a bhainistiú.
An Roinn Oideachais agus Scileanna ar Flickr, leis íomhánna ó imeachtaí ar fhreastail Airí agus/nó oifigigh shinsearacha na Roinne orthu.
Rannóg Párolla and Roinn Oideachais agus Scileanna
Rannóg Párolla and Roinn Oideachais agus Scileanna
Rannóg Párolla and Roinn Oideachais agus Scileanna
Rannóg Párolla and Roinn Oideachais agus Scileanna
Rannóg Párolla and Roinn Oideachais agus Scileanna
Cainéal YouTube na Roinne Oideachais agus Scileanna