Tuairisceáin Dheireadh Fómhair

Teagmháil:

Seoladh:
Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna,
An Roinn Oideachais agus Scileanna, 
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na hIarmhí,
N37 X659

Teil: (090) 648 3990 / 3906 /4022 / 4128 / 3870 / 4279 / 4030 & 4286

Rphost: p-podhelpdesk@education.gov.ie.