Tuairisceáin Dheireadh Fómhair

Cad é an dáta deiridh a nglacfar le Tuairisceáin Dheireadh Fómhair?

An 7ú Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar sa Roinn le tuairisceáin Dheireadh Fómhair a bheith comhlánaithe go hiomlán agus síniú orthu.  Sa chás go dtiteann an dáta seo ar an deireadh seachtaine, an chéad Luan eile i ndiaidh an 7ú Deireadh Fómhair an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais..

An bhféadann dalta scoilbhliain acadúil a athdhéanamh?

Faoi Chiorclán M2/95 na Roinne, tá an príomhoide údaraithe cead a thabhairt do dhalta an bhliain a athdhéanamh i gcás ina gcomhlíonann sé/sí na critéir mar a leagtar amach sa chiorclán. Cé is moite de chúinsí an-eisceachtúil, ní thabharfar cead do dhalta níos mó ná bliain amháin sa timthriall iarbhunscoile sula dtugann sé/sí faoi Scrúdú na hArdteistiméireachta den chéad uair. I gcás ina dtiocfadh an cás eisceachtúil sin aníos, ba cheart don scoil iarratas a dhéanamh ar dhíolúine chun níos mó ná bliain amháin a athdhéanamh, mar aon le gach doiciméadú tacaithe, chuig an Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí. 

Cé atá i dteideal díolúine ón nGaeilge a fháil?

Tá na critéir maidir le teidlíocht leagtha amach sna ciorcláin ábhartha ar an Leathanach Seirbhíse Díolúine ó Ghaeilge ar an láithreán gréasáin seo.

An bhfuil aois íosta i gceist?

Tá an aois íosta leagtha amach i Rialacha agus Cláir 2004/2005.  Caithfidh dalta aitheanta a bheith 12 bliana d'aois roimh an 1ú of Eanáir sa scoilbhliain (e.g. maidir leis an scoilbhliain 2017/18 caithfidh an dalta 12 bliana d'aois a bhaint amach roimh an 01/01/2018).  In imthosca eisceachtúla is féidir cead a thabhairt daltaí faoi aois a chur ar an rolla.  Is ceart don scoil iarratais a dhéanamh roimh dheireadh Bhealtaine más féidir, sula mbeidh an leanbh le tosú san iarbhunscoil, chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg Tuismitheoirí, Foghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659.

Cad é an táille do chúrsa Athscrúdú na hArdteistiméireachta?

€126.97 an táille do 2016/17 agus tá sí le híoc nuair nach bhfuil an mac léinn clúdaithe ag cárta liachta.  Tá an táille seo le híoc leis an Roinn.

Cá bhféadtar sonraí a fháil maidir leis na cineálacha éagsúla Scoileanna in Éirinn?

Ar leathanach baile an láithreáin Ghréasáin seo faoi FAIGH SCOIL, féadann tú scoileanna a chuardach trí chritéir éagsúla e.g. Suíomh, Éiteas, Stádas Cónaithe etc.