Daonáireamh Bliantúil Cúrsaí Páirtaimseartha ag an Dara Leibhéal

Rolluithe í gCúrsaí Páirtaimseatha a dara leibhéal

Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le Móráireamh bliantúil an oideachais Pháirtaimseartha téigh i dteagmháil le Rannóg na Staitisticí ar parttimereturns@education.gov.ie nó trí ghlaoch a chur ar (01) 889 6558