An Tionscadal Bunachar Sonraí ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD)

Teagmháil

R-post:  p-podhelpdesk@education.gov.ie

Seoladh:
Rannóg Bunachar Sonraí agus Airgeadais na Scoileanna,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Corr na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co na hIarmhí,
N37 X659

Teil: (090) 648 3990 / 4022 / 3906 / 4128 / 3870 / 4279 / 4030 & 4286