An Tionscadal Bunachar Sonraí ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD)

Cén fáth a bhfuil P-POD á fhorbairt?

Tá P-POD á fhorbairt chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a sholáthar don dóigh a ndéanann scoileanna iarbhunscoile a dtuairisceáin sonraí daltaí chuig an Roinn.

Cén uair a bheidh athrú ar an bpróiseas reatha um Thuairisceáin Mheán Fómhair agus Thuairisceáin Dheireadh Fómhair?

  • Ní bheidh aon athrú ar Thuairisceáin Dheireadh Fómhair do na scoilbhlianta 2012/13 agus 2013/14.
  • Cuirfear tús le Tuairisceáin Mheán Fómhair arís maidir le gach scoil iarbhunscoile do na scoilbhlianta 2012/13 agus 2013/14 mar a chuir Cigireacht na Roinne in iúl.
  • Ginfidh gach scoil Tuairisceáin Dheireadh Fómhair ó P-POD ó 2014/15 ar aghaidh.
  • Tuairisceáin Mheán Fómhair tar éis 2013/14 faoi athbhreithniú faoi láthair. Cuirfear aon athruithe beartaithe ó 2014/15 ar aghaidh in iúl do scoileanna tamall roimh ré.

Cá bhféadaim tuilleadh eolais a fháil maidir le P-POD?

Ón nóta eolais ar fáil tríd an nasc atá ceangailte.

Cuirfear nuashonruithe P-POD in iúl tríd an gCóras Éileamh ar Líne atá ar fáil trí esinet agus, ina theannta sin, trí Phríomhfheidhmeannaigh na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) agus na comhlachtaí bainistíochta – is iad sin, ACCS,ETBI, JMB agus NAPD.