Iarratais ar Mhór-Oibreacha Caipitil

Déantar measúnú ar gach iarratas ar mhaoiniú caipitil in Aonad Pleanála agus Tógála na Roinne. Cinneann an próiseas measúnaithe méid agus cineál an riachtanais, bunaithe ar dhéimeagrafaic an limistéir, ar fhorbairtí tithíochta atá beartaithe, ar riocht na bhfoirgneamh, ar chumas an tsuímh agus araile agus, as na nithe seo, tiocfar ar réiteach cuí cóiríochta.

Mar chuid den phróiseas seo, sanntar rátáil bhanda do thionscadal faoi chritéir fhoilsithe thosaíochta do thionscadail tógála ar an mórchóir. Cuireadh na critéir seo le chéile tar éis dul i gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais.

Tá ceithre rátáil bhanda san iomlán, agus tá banda a haon ar an gceann is airde díobh agus tá banda a ceathair ar an gceann is ísle díobh. Mar shampla, is éard atá i gceist le tionscadail bhanda a haon soláthar foirgneamh in áiteanna nach bhfuil aon fhoirgnimh iontu cheana féin ach ina bhfuil éileamh ard ar áiteanna daltaí. I gcás thionscadal bhanda a ceathair, déantar soláthar d’áiseanna atá inmhianaithe ach nach bhfuil gá práinneach nó riachtanach leo. Tá roinnt fo-chatagóirí i ngach rátáil bhanda, agus cuireann siad seo síos go mion ar na cineálacha oibreacha atá ag teastáil agus ar an bpráinn a ghabhann leis na hoibreacha seo.