Mórthionscadail

Plean Cúig Bliana

An 12 Márta 2012 d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna mionsonraí faoi 219 mórthionscadal tógála scoile nua a bhfuil tógáil le tosú sna cúig bliana amach romhainn mar chuid de chlár infheistíochta caipitil €1.5 billiún. Tá na tionscadail seo sa bhreis ar 56 mórthionscadal tógála scoile a fógraíodh cheana féin le haghaidh 2012.