Cláir Feabhsúcháin

Bainistíocht Múscáin i bhFoirgnimh Scoileanna

Tá múscáin ina gcuid den chomhshaol nádúrtha. Is fungais iad a imríonn páirt lárnach i nádúr trí ábhar orgánach marbh a dhianscaoileadh amhail duillí tite agus crainn mharbha. Féadfaidh múscán tosú ag fás istigh nuair a thiteann spóir ar dhromchlaí atá fliuch. Ní féidir na spóir aonair a fheiceáil. Mar sin féin, nuair a fhásann siad ina ndlúimh, tá siad infheicthe mar smálú dubh, gorm, glas etc. a bhaineann daoine le múscán.

Is féidir le roinnt múscán gala a tháirgeadh, gala a fhéadann srón an duine brath ag tiúchan an-íseal. Is é seo an rud a thugann an boladh neamhdheas ‘stálaithe’ atá bainteach le taise agus fás múscáin.

Fásann an-chuid múscán go maith ag teochtaí comhthimpeallacha teo (150-250C), ach fásann cuid eile acu níos fearr i dteochtaí ísle ná i dteochtaí arda. Éilíonn gach múscán soláthar cothaithe agus maothais chun maireachtáil agus fás. I gcomhthéacs foirgneamh, soláthraítear cothú le dusta plúir, braonáin ola chócaireachta, scálaí craicinn, gruaig, líonta damháin alla, páipéar balla, plástarchlár adhmad, etc. Más istigh atá sí, féadann maothas teacht as tuiliú, píopaí silteacha, taise, etc. Féach:

Treoirlínte do Phríomhoidí agus do Bhoird Bhainistíochta maidir le Fás Múscáin i bhFoirgnimh Stáit a Bhainistiú

Sholáthair an Roinn deontas d’Údaráis Bhainistíochta Scoile chun cabhrú leo fás múscáin a bhaint nuair is gá.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ní mór do scoileanna iarratas a dhéanamh go díreach leis an Roinn trí úsáid a bhaint as Foirm Iarratais ar Oibreacha Éigeandála de chuid na Roinne.