Oibreacha Tógála

Tuairisc

Oibreacha Tógála le haghaidh na tógála, an tsínte agus an athchóirithe scoileanna agus institiúidí tríú leibhéal. Cuirtear faisnéis ar fáil maidir le móroibreacha (níos mó ná €1 milliún) agus maidir le tionscadail dhéabhlóidithe bheagscála. Roghnaigh ón tábla thíos le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Mórthionscadail

Ionadú Foirgneamh Réamhdhéanta

Cóiriócht Bhreise

Oibreacha Éigeandála

Cláir Feabhsúcháin

Iarratais ar Mhór-Oibreacha Caipitil

Oibreacha Samhraidh

An Deontas Mionoibreacha

Tionscadail Tógála Tríú Leibhéal

Tá tionscadail tógála tríú leibhéal á mbainistiú ag an Údarás um Ard-Oideachas (HEA).