Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

  1. Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

  2. Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19

  3. Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

  4. Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

  5. Príomh-Phainéal Ath-imlonnaithe 2020/21

  6. An bPainéal Forlíontach don Scoilbhliain 2021/22

Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile chun déileáil le hachomhairc do scoilbhliain 20/21 i mí Dheireadh Fómhair.  Is é an spriocdháta chun achomhairc a chur faoi bhráid ná 07/10/2020.  Ní mór achomhairc a chur faoi bhraid Rannóg na Leithdháiltí Bunscoile,An ROS,Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais (Aguisín F Ciorclán 0018/20).  

Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19

Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2020/21i:

Tugtar cuntas ar na Socruithe Foirnithe ag Leibhéal na Bunscoile don Scoilbhliain 2020/21

Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

Príomh-Phainéal Ath-iomlonnaithe 2020/2021

An bPainéal Forlíontach don Scoilbhliain 2021/22