Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile chun déileáil le hachomhairc do scoilbhliain 19/20 i mí Dheireadh Fómhair.  Is é an spriocdháta chun achomhairc a chur faoi bhráid ná 09/10/19.  Ní mór achomhairc a chur faoi bhraid Rannóg na Leithdháiltí Bunscoile,An ROS,Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais (Aguisín F Ciorclán 0019/2019).  

Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2019/20 I:

Tugtar cuntas ar na Socruithe Foirnithe ag Leibhéal na Bunscoile don Scoilbhliain 2019/20

Painéal Forlíontach 2019/2020

Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

Príomh-Phainéal Ath-imlonnaithe 2019/20

Féach Freisin