Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

Is é Dé Céadaoin 9 Meitheamh an dáta deiridh chun achomhairc a chur isteach chuig an gcéad chruinniú eile den Bhord Achomhairc Foirne Bunscoile. Ní mór achomhairc a chur faoi bhráid na Rannóige Leithdháiltí Bunscoile, an Roinn Oideachais, Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais chaighdeánach (Aguisín F Ciorclán 0019/2021).

  1. Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19

  2. Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

  3. Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

  4. An bPainéal Forlíontach don Scoilbhliain 2021/22

  5. Príomh-Phainéal Ath-imlonnaithe 2021/22

Tacaíochtaí oibriúcháin COVID-19

Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2021/2022

Tugtar cuntas ar na Socruithe Foirnithe ag Leibhéal na Bunscoile don Scoilbhliain 2021/22

Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

An bPainéal Forlíontach don Scoilbhliain 2021/2022

Príomh-Phainéal Ath-imlonnaithe 2021/22