Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

  1. Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

  2. Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

  3. Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

  4. Painéil Fhorlíontacha

  5. Príomh-Phainéal Ath-imlonnaithe 2020/21

Bord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile

Tionólfar an chéad chruinniú eile de Bhord na nAchomharc um Fhoirniú Bunscoile chun déileáil le hachomhairc do scoilbhliain 20/21 i mí Meitheamh.  Is é an spriocdháta chun achomhairc a chur faoi bhráid ná 15/06/2020.  Ní mór achomhairc a chur faoi bhraid Rannóg na Leithdháiltí Bunscoile,An ROS,Baile Átha Luain, ar an bhfoirm iarratais (Aguisín F Ciorclán 0018/20).  

Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil

Socruithe soláthar foirne i mBunscoileanna don scoilbhliain 2020/21 i:

Tugtar cuntas ar na Socruithe Foirnithe ag Leibhéal na Bunscoile don Scoilbhliain 2020/21

Tráth Scaoilte do Phríomhoidí i mBunscoileanna

Painéil Fhorlíontacha

Príomh-Phainéal Ath-iomlonnaithe 2020/2021