Leithdháileadh Múinteoirí

Teagmháil

R-phost: Bunscoileanna: Primaryallocations@education.gov.ie Iarbhunscoileanna: Allocations@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Aonad na Leithdháiltí Múinteoirí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

Teileafón:
Bunscoileanna: (090) 648 4155
Iarbhunscoileanna: (090) 648 3998

Leathanach Gréasáin Leithdháiltí Múinteoirí - Bunscoil agus Leithdháiltí Múinteoirí - Iar-bhunscoileanna

Doiciméid agus Foirmeacha maidir le Leithdháiltí Múinteoirí

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
 
Foirm Nuashonraithe an Phríomhphainéil Athlonnaithe don
Bunoideachas

         download Foirm Nuashonraithe an Phríomhphainéil Athlonnaith...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
 
 
Socruithe Ath-imlonnaithe ag Leibhéal na Bunscoile do Bhuanmhúinteoirí Múinteoirí CID
Bunoideachas

         download Socruithe Ath-imlonnaithe ag Leibhéal na Bunscoile...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
 
Iarratas ar phost do Scoil i mBéal Forbartha
Bunoideachas

         download Iarratas ar phost do Scoil i mBéal Forbartha
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
 
Bunscoil - Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0019/2019
Bunoideachas

         download Bunscoil - Ceisteanna Coitianta faoi Imlitir 0019/...
 

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
 
Pilot Vol RD1 2019-20 - Iarratas ar scéim phíolótach ath-imlonnaithe dheonaigh

         download Pilot Vol RD1 2019-20 - Iarratas ar scéim phíolóta...
 
 
 
 
 
Scéim Phíolótach um Ath-Iomlonnú Deonach 2019 d’Iar-bhunscoileanna

         download Scéim Phíolótach um Ath-Iomlonnú Deonach 2019 d’Ia...
 
 
 
 
 
Sceim-Ath-imlonnaiochta-do-mhuinteoiri-ata-iomarcach-ar-chuinsi-seachas-dunadh-scoileanna

         download Sceim-Ath-imlonnaiochta-do-mhuinteoiri-ata-iomarca...
 
 
 
 
 
Sceim-Ath-Imlonnaithe-do-Mhuinteoiri-Cailithe-Iarbhunscoile-ata-Iomarcach-de-thoradh-ar-Dhunadh-Scoileanna

         download Sceim-Ath-Imlonnaithe-do-Mhuinteoiri-Cailithe-Iarb...
 
 
 
 
RD1
RD1 2019/20
Iarbhunoideachas

         download RD1 2019/20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
 
Foirm Iarratais ar Rochtain ar an bPainéal forlíontach don Scoilbhliain 2019/20
Bunoideachas

         download Foirm Iarratais ar Rochtain ar an bPainéal forlíon...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
 
Socruithe Ath-imlonnaithe tríd an bPainéal Forlíontach Ceisteanna Coitianta faoi Chiorclán 0078/2018
Bunoideachas

         download Socruithe Ath-imlonnaithe tríd an bPainéal Forlí...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
PUF19/20
Foirm do Nuashonrú an Phainéil Fhorlíontaigh Ath-imlonnaithe don Scoilbhliain 2019/20
Bunoideachas

         download Foirm do Nuashonrú an Phainéil Fhorlíontaigh Ath-i...
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
RD2
Iarbhunoideachas RD2 19/20
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas RD2 19/20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
PE
Iarbhunoideachas PE 19/20
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas PE 19/20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
PE
Iarbhunoideachas PE 19/20 (Word)
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas PE 19/20 (Word)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
CTE
Iarbhunoideachas CTE 18/19
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas CTE 18/19
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
CC
Iarbhunoideachas CC 19-20
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas CC 19-20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
AE
Iarbhunoideachas AE 19-20
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas AE 19-20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
AE
Iarbhunoideachas AE 19-20 (Word)
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas AE 19-20 (Word)
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
RD10
Iarbhunoideachas RD10 19/20
Iarbhunoideachas

         download Iarbhunoideachas RD10 19/20
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 51
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach