Leithdháiltí Múinteoirí

Cuntas

Faomhtar leithdháiltí múinteoirí gach bliain de réir rialacha seanbhunaithe atá bunaithe ar an líon daltaí aitheanta ar an rolla.

Leithdhálann an Roinn acmhainní foirnithe ar bhunscoileanna, meánscoileanna, pobalscoileanna agus scoileanna cuimsitheacha agus ar scoileanna na mBord Oideachais agus Oiliúna (tríd na Boird Oideachais agus Oiliúna - BOO).  Áirítear air seo:

  • Leithdháileadh acmhainní múinteoireachta príomhshrutha rangsheomra do bhunscoileanna ar scoileanna
  • Leithdháileadh acmhainní múinteoireachta ar scoileanna dara leibhéal agus ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna
  • Ath-imlonnú múinteoirí de réir na scéimeanna cuí ath-imlonnaithe.

Áirítear ar na socruithe foirnithe foráil do shás achomharc lena ligtear do scoileanna achomharc a chur faoi bhráid bhoird neamhspleách achomharc de réir critéar áirithe.

CLICEÁIL AR NA TÁIB THÍOS CHUN TUILLEADH EOLAIS AGUS FOIRMEACHA IARRATAIS A FHÁIL

Bunscoile (Button)Iar-bhunscoileanna (Button)