Tionscadal Shráid Rutland

Cur Síos

Is ionann Tionscadal Réamh-Scoile Shráid Rutland (Réamh-Scoil Linbh Naofa) agus clár réamhscoile dhá bhliain a fhreastalaíonn ar leanaí idir 3-5 bliana d’aois. Cé nach bhfuil sé mar chuid de Chlár an Túis Luaith, úsáideadh é chun treoir a thabhairt do chuid mhór cur chuige a cuireadh le tionscadal an Túis Luaith ina dhiaidh sin.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Níl an scéim seo oscailte d’iarratais.

Teagmháil

R-phost: earlychildhood@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta, An 5ú hUrlár, 43 - 49 Bóthar Mespil, Baile Átha Cliath 4.

Teileafón: (01) 647 3050 / 3250