Scéim na gCúntóirí Teanga

Cur Síos

Is é cuspóir na Scéime seo cabhrú le daltaí scoile, atá rollaithe i Scoileanna rannpháirteacha, breathnú ar theanga iasachta mar theanga bheo agus ní mar “Theanga Scoile” amháin.

Féadfaidh scoileanna iarratas a dhéanamh ar Chúntóirí Francacha, Gearmánacha/Ostaracha, Spáinneacha agus Iodálacha a óstáil.

Conas Iarratas a dhéanamh

Cuirtear foirmeacha iarratais chuig scoileanna trí chasadh an phoist agus cuirtear iad ar láithreán Gréasáin na Roinne go luath i mí Eanáir gach bliain agus iarrtar ar scoileanna ar spéis leo iarratas a dhéanamh. 

Níl tuilleadh iarratas á nglacadh don bhliain scoile 2012/13.

Teagmháil

R-phose:tsna@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta - Aonad Téarmaí agus Coinníollacha, Cor na Madadh, Baile Átha Luain

Teil: (090) 648 3826