Na gCuntas Díomhaoin do thionscnaimh Scoile Réamh

Cur Síos

I 2010, d’fhógair an Roinn Oideachais agus Scileanna €0.513 milliún de mhaoiniú ón gCuntas Díomhaoin i gcomhair Tionscnamh Réamh-scoile do Leanaí ó Ghrúpaí Mionlaigh chun tacaíocht a thabhairt do sheirbhísí réamhscoile tabhairt faoi oiliúint chreidiúnaithe chomhionannais agus ilchineálachta ar bhealach comhordaithe trí líonra reatha na gCoistí Cúraim Leanaí Cathrach agus Contae (CCC). Is é an aidhm atá leis an maoiniú tacú le rollú, le coinneáil agus le comhtháthú leanaí ó ghrúpaí mionlaigh i suíomhanna príomhshrutha chun na torthaí is fearr a áirithiú do gach leanbh. Ceadaíodh iarratais ar mhaoiniú a chlúdaíonn gach ceann de na 33 CCC.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Níl an scéim seo oscailte le haghaidh iarratas.

Teagmháil

R-phost: earlychildhood@education.gov.ie 

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta, An 5ú hUrlár, 43 - 49 Bóthar Mespil, Baile Átha Cliath 4.

Teileafón: (01) 647 3050 / 3250.