Deontas Caipitíochta

Tuairisc

Íoctar Deontas Caipitíochta le bunscoileanna agus le mheánscoileanna deonacha agus tá sé bunaithe ar líon na ndaltaí aitheanta atá cláraithe sna scoileanna. Íoctar deontais chaipitíochta ag an ráta a bhí infheidhme nuair a eisíodh an deontas.

Bunscoileanna: Imlitir 00382/2020 agus Imlitir 00040/2009

Meánscoileanna Deonacha: Imlitir 0029/2016 agus Imlitir 0048/2009