Clár an Túis Luaith

Cur Síos

Is ionann Clár an Túis Luaith agus tionscadal réamhscoile a bunaíodh i 1994 i 40 bunscoil i gceantair ainmnithe faoi mhíbhuntáiste uirbeach.

Tá an clár seo ina scéim idirghabhála aon bhliana atá ceaptha le freastal ar riachtanais na leanaí, idir 3 bliana 2 mhí agus 4 bliana 7 mí i Meán Fómhair na bliana ábhartha, atá faoi riosca nach mbainfidh siad a lánchumas amach laistigh den chóras scoile. Is éard atá i gceist leis an tionscadal clár oideachais a chur ar fáil chun feabhas a chur ar fhorbairt fhoriomlán, chun cabhrú le teip scoile a chosc agus chun na héifeachtaí a bhaineann le míbhuntáiste sóisialta a fhritháireamh. Tá rannpháirtíocht tuismitheoirí mar cheann de na príomhghnéithe den chlár, mar aitheantas ar ról an tuismitheora/chaomhnóra amhail príomhoideachasóir an linbh, agus chun an tuismitheoir/caomhnóir a spreagadh lena bheith páirteach in oideachas a linbh.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Níl an scéim seo oscailte d’iarratais.

Teagmháil

R-phost: earlychildhood@education.gov.ie 

Seoladh:
An tAonad Beartas um Oideachas sna Luathbhlianta,
An Roinn Oideachais,
An 2ú hUrlár,
Bloc 1,
Plaza Miesian,
50-58 Sráid Bhagoíd,
Baile Átha Cliath 2.
D02 XW14

Teileafón: (076) 110 8967