Féin-Mheastóireacht Scoile

Is éard is féinmheastóireacht scoile (FMS nó SSE sa Bhéarla) ann ná próiseas comhoibríoch, athmhachnamhach den athbhreithniú inmheánach scoile. Bealach is ea FMS le féachaint go córasach ar an gcaoi ina mhúineann múinteoirí agus ar an gcaoi ina bhfoghlaimíonn scoláirí. Próiseas is ea FMS a cheadaíonn do scoileanna agus do mhúinteoirí torthaí a fheabhsú d’fhoghlaimeoirí.

Chun tacaíocht a thabhairt do scoileanna agus iad gafa le FMS, tá Féinmheastóireacht Scoile: Treoirlíntedo Bhunscoileanna agus Féinmheastóireact Scoile: Treoirlínte d’Iarbhunscoileanna foilsithe ag an Roinn.  Tá na treoirlínte seo, agus caipéisí eile, le fáil freisin ag www.schoolself-evaluation.ie suíomh faoi leith atá ann chun tacaíocht sa bhreis a thabhairt do scoileanna.

Twitter_LogoFéin-Mheastóireacht Scoile ar Twitter @SSEinspectorate