Eolas

Is é an Chigireacht atá freagrach as meastóireacht a dhéanamh ar bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna agus ar ionaid oideachais

Déantar cigireachtaí i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna agus in ionaid oideachais eile, n-áirítear Ógtheagmháil, Ionaid Oiliúna don Lucht Siúil Sinsearach agus an tIonad um Scolaíocht na hEorpa.