Tacaíochtaí do scoileanna DEIS

Tacaíocht Chigireachta do scoileanna DEIS uile

Tá an Chigireacht tiomanta do thacaíocht a thabhairt do scoileanna DEIS trí chuairteanna threoracha Féinmheastóireachta Scoile a chur ar fáil. Is féidir cur isteach ar na cuairteanna seo ar an suíomh gréasáin http://schoolself-evaluation.ie/ga/

Tacaíochtaí do scoileanna Deis Banda 1

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS Banda 2:

Tacaíochtaí do Scoileanna Tuaithe DEIS

Tacaíochtaí d’Iarbhunscoileanna DEIS

  1. Ciorclán 0013/2020 - Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Meánscoileanna Deonacha don Scoilbhliain 2020/21
  2. Ciorclán 0014/2020 - Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc i Scoileanna Pobail & Cuimsitheacha don Scoilbhliain 2020/21
  3. Ciorclán 0015/2020 - Leithdháileadh Ceadaithe ar Phoist Teagaisc don Scoilbhliain 2020/21- Bhoird Oideachais & Oiliúnta