Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

Plean DEIS 2017

Tuairisc

Díríonn an Plean Gníomhaíochta um Chuimsiú Oideachais 2017,  gníomhaíochta ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga ó phobail atá faoi mhíbhuntáiste, agus na daoine seo a chur in ord tosaíochta, ón réamhscoil go hoideachas dara leibhéal (3 go 18 bliain d’aois).

Tá 891 scoil páirteach sa chlár. Cuimsíonn sé seo 693 bunscoil (335 scoil uirbeach/baile agus 358 bunscoil tuaithe) agus 198 scoil dara leibhéal.

Tacaíochtaí do Scoileanna DEIS – I bhFeidhm ón Scoilbhliain 2017/18

DEIS Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna - Plean Gnímh do Chuimsiú Oideachais

Liosta de na scoileanna DEIS 2018/2019

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS

DEIS Caiteachas

Measúnuithe DEIS

Ag foghlaim trí Mheastóireacht a dhéanamh ar DEIS

Ag foghlaim ó Sheimineár DEIS (DEIS Seiminéar 15 Bealtaine 2014)

Athbhreithniú DEIS Próiseas Comhairliúcháin - aighneachtaí

Sceimeanna Míbhuntáiste Níos luaithe agus DEIS Tuarascáil - Poist Oidhreacht