Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

Plean DEIS 2017

Tuairisc

Díríonn an Plean Gníomhaíochta um Chuimsiú Oideachais 2017,  gníomhaíochta ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga ó phobail atá faoi mhíbhuntáiste, agus na daoine seo a chur in ord tosaíochta, ón réamhscoil go hoideachas dara leibhéal (3 go 18 bliain d’aois).

Tá 890 scoil san áireamh sa chlár i scoilbhliain 2019/20. Tá siad seo déanta suas de 692 bunscoil (334 scoil i gceantair uirbeacha agus 358 scoil faoin tuath) agus 198 iar-bhunscoil. 

Tacaíochtaí do Scoileanna DEIS – I bhFeidhm ón Scoilbhliain 2017/18

DEIS Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna - Plean Gnímh do Chuimsiú Oideachais

Liosta de na scoileanna DEIS 2020/2021

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS (nuashonraithe don scoilbhliain 2020/2021)

DEIS Caiteachas

Treoirlínte Maoinithe DEIS

Measúnuithe DEIS

Ag foghlaim trí Mheastóireacht a dhéanamh ar DEIS

Ag foghlaim ó Sheimineár DEIS (DEIS Seiminéar 15 Bealtaine 2014)

Athbhreithniú DEIS Próiseas Comhairliúcháin - aighneachtaí

Sceimeanna Míbhuntáiste Níos luaithe agus DEIS Tuarascáil - Poist Oidhreacht

 

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS (nuashonraithe don scoilbhliain 2020/21)