Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)

Tuairisc

Seoladh Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS), an Plean Gníomhaíochta um Chuimsiú Oideachais, i mí na Bealtaine 2005 agus tá sé fós ina ionstraim beartais de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna chun aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste oideachasúil. Díríonn an plean gníomhaíochta ar aghaidh a thabhairt ar riachtanais oideachais leanaí agus daoine óga ó phobail atá faoi mhíbhuntáiste, agus na daoine seo a chur in ord tosaíochta, ón réamhscoil go hoideachas dara leibhéal (3 go 18 bliain d’aois).

Tá 825 scoil páirteach sa chlár. Cuimsíonn sé seo 640 bunscoil (328 scoil uirbeach/baile agus 312 bunscoil tuaithe) agus 190 scoil dara leibhéal.

Tacaíochtaí do Scoileanna DEIS – I bhFeidhm ón Scoilbhliain 2017/18

DEIS Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna - Plean Gnímh do Chuimsiú Oideachais

Liosta de na scoileanna DEIS 2018/2019

Tacaíochtaí do scoileanna DEIS

DEIS Caiteachas

Measúnuithe DEIS

Ag foghlaim trí Mheastóireacht a dhéanamh ar DEIS

Ag foghlaim ó Sheimineár DEIS (DEIS Seiminéar 15 Bealtaine 2014)

Athbhreithniú DEIS Próiseas Comhairliúcháin - aighneachtaí

Sceimeanna Míbhuntáiste Níos luaithe agus DEIS Tuarascáil - Poist Oidhreacht