OLCS Eochairchód

Mabhrúchán - OLCS

Meabhrúcháin nuair a bhítear ag baint úsáide as gcóras um Éilimh ar Líne (OLCS)

Treoirlínte Oibríochta do Bhoird Bhainistíochta agus do Bhaill Foirne atá Ainmnithe chun An Córas Éileamh ar Líne a Fheidhmiú

Ciorclán 0024/2013 - Bealtaine 2013

Seoladh rphoist a thaifeadadh ar an ursaineach  Esinet

 1. Lógáil isteach don Esinet agus, mura rinneadh cheana é, den do sheoladh rphoist a iontráil.  Ní cóir go mbeadh rochtain ar an seoladh rphoist seo ach ag tú féin amháin. 
 2. Sábháil a cliceáil

De thoradh sin, déanfar do sheoladh rphoist a shábháil agus ceadóidh sé rochtain don leathanach ursaineach Esinet.

Eochairchód nua a Iarraidh.

Sa chas go mbeadh 3 nó níos mó de thriallacha neamhchearta  ar lógáil isteach déanta ag scoil, déanfar an cuntas a ghlasáil go huathoibríoch agus caithfear eochairchód nua a bhunú.

Chun d’eochairchód a athshocrú, ar mhiste na céimeanna a leanas a chur i bhfeidhm:

 1. Comhlíon an scáileán ar a bhfuil na mionsonraí pearsanta.
 2. Cliceáil spáráil chun athshocrú do chuntais a thionscnamh. Ansin cliceáil ok.

Taispeánfar an Leathanach Logála ansin.

 1. Déanfar rphost i dteannta eochairchód nua a eisiúint chuig do sheoladh rphoist cláraithe. Is féidir go mbeadh cúpla nóiméad i gceist.
 2. Déan d’eochairchód nua a fháil ar ais ó do chuntas rphoist.
 3. Téigh ar ais don leathanach lógála isteach den Esinet.  Déan d’Uimhir Aitheantas Phearsanta, an t-eochairchód agus an cheist phearsanta a iontráil.
 4. Cliceáil ar lógáil isteach. Déanfar an scáileán um Athrú Eochairchóid a thaispeáint.
 5. Déan d’eochairchód uathoibríoch a iontráil mar d’eochairchód cheana.
 6. Déan eochairchód nua a bhunú (caithfear 8 litir ar a laghad mar aon le 1 uimhir a úsáid chuige)  agus deimhnigh.
 7. Cliceáil ar Athraigh an tEochairchód.

Sa chás nach mbeadh meaitseáil idir mionsonraí Pearsanta an úsáideora scoile agus iad san a cuireadh ar phár ag am an féinchláraithe, cuirfear cuntas an úsáideora faoi ghlas tar éis trí iarracht neamhchearta agus ní mór dul i gcomhairle leis an Roinn chun an cuntas a athshocrú.   

Rphost chuig Aontaitheoirí

Nuair a thagann athrú ar an iontráil mionsonraí de sheoladh rphoist nó d’eochairchód duine, déanfar rphost ar leith a ghiniúint go huathoibríoch don Aontaitheoir adeir “Tá athrú déanta anois ar iontráil sonraí an seoladh rphoist / an eochairchóid ar an OLCS”.      

Treoirlínte Slándála

Treoirlínte Slándála le haghaidh Bhoird Bhainistíochta agus Foirne chun an Córas Éilimh ar líne a bhainistiú i Scoileanna

Teagmháil

onlineclaims@education.gov.ie