OLCS Eochairchód

Limistéar Aonair d'Íocaíochtaí Euro (SEPA)

Córas Éileamh Ar Líne Nóta Faisnéise maidir le hathruithe ar an Ríomhíocaíocht Tuarastail

Treoirlínte Oibríochta do Bhoird Bhainistíochta agus do Bhaill Foirne atá Ainmnithe chun An Córas Éileamh ar Líne a Fheidhmiú

Ciorclán 0024/2013 - Bealtaine 2013

Seoladh rphoist a thaifeadadh ar an ursaineach  Esinet

 1. Lógáil isteach don Esinet agus, mura rinneadh cheana é, den do sheoladh rphoist a iontráil.  Ní cóir go mbeadh rochtain ar an seoladh rphoist seo ach ag tú féin amháin. 
 2. Sábháil a cliceáil

De thoradh sin, déanfar do sheoladh rphoist a shábháil agus ceadóidh sé rochtain don leathanach ursaineach Esinet.

Eochairchód nua a Iarraidh.

Sa chas go mbeadh 3 nó níos mó de thriallacha neamhchearta  ar lógáil isteach déanta ag scoil, déanfar an cuntas a ghlasáil go huathoibríoch agus caithfear eochairchód nua a bhunú.

Chun d’eochairchód a athshocrú, ar mhiste na céimeanna a leanas a chur i bhfeidhm:

 1. Comhlíon an scáileán ar a bhfuil na mionsonraí pearsanta.
 2. Cliceáil spáráil chun athshocrú do chuntais a thionscnamh. Ansin cliceáil ok.

Taispeánfar an Leathanach Logála ansin.

 1. Déanfar rphost i dteannta eochairchód nua a eisiúint chuig do sheoladh rphoist cláraithe. Is féidir go mbeadh cúpla nóiméad i gceist.
 2. Déan d’eochairchód nua a fháil ar ais ó do chuntas rphoist.
 3. Téigh ar ais don leathanach lógála isteach den Esinet.  Déan d’Uimhir Aitheantas Phearsanta, an t-eochairchód agus an cheist phearsanta a iontráil.
 4. Cliceáil ar lógáil isteach. Déanfar an scáileán um Athrú Eochairchóid a thaispeáint.
 5. Déan d’eochairchód uathoibríoch a iontráil mar d’eochairchód cheana.
 6. Déan eochairchód nua a bhunú (caithfear 8 litir ar a laghad mar aon le 1 uimhir a úsáid chuige)  agus deimhnigh.
 7. Cliceáil ar Athraigh an tEochairchód.

Sa chás nach mbeadh meaitseáil idir mionsonraí Pearsanta an úsáideora scoile agus iad san a cuireadh ar phár ag am an féinchláraithe, cuirfear cuntas an úsáideora faoi ghlas tar éis trí iarracht neamhchearta agus ní mór dul i gcomhairle leis an Roinn chun an cuntas a athshocrú.   

Rphost chuig Aontaitheoirí

Nuair a thagann athrú ar an iontráil mionsonraí de sheoladh rphoist nó d’eochairchód duine, déanfar rphost ar leith a ghiniúint go huathoibríoch don Aontaitheoir adeir “Tá athrú déanta anois ar iontráil sonraí an seoladh rphoist / an eochairchóid ar an OLCS”.      

Treoirlínte Slándála

Treoirlínte Slándála le haghaidh Bhoird Bhainistíochta agus Foirne chun an Córas Éilimh ar líne a bhainistiú i Scoileanna

Teagmháil

OLCSBusinessUnit@education.gov.ie