Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Tuairisc

Soláthraíonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas cúrsaí páirtaimseartha do dhaoine os cionn 16 bliana d’aois, agus tá sé dírithe go príomha orthu siúd nár chomhlánaigh cáilíocht na hArdteistiméireachta (nó a comhionann). Tugann sé an deis do dhaoine filleadh ar oideachas a chomhcheangal le freagrachtaí teaghlaigh, oibre agus eile. Féadann aon duine a d’fhág oideachas lánaimseartha páirt a ghlacadh i gcúrsa, ach tabharfar tosaíocht dóibh siúd a bhfuil níos lú ná oideachais dara leibhéal uachtarach acu.

Folaíonn an leathanach seo faisnéis do Bhoird Oideachais agus Oiliúna, do scoileanna agus do ghrúpaí pobail atá ag déanamh iarratais ar dheontais faoin Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas.

Conas iarratas a dhéanamh

2014 Foirm Iarratais.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cuir ríomhphost chuig: RFox@ddletb.ie

Féach Freisin

Tá tuilleadh eolais le liostaithe ar an Tionscnamh Filleadh ar Oideachas Béarla leathanach