Litearthachta do Dhaoine Fásta agus Scéim Oideachas Pobail

Eolas do Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) le haghaidh na Litearthachta do Dhaoine Fásta agus Scéim Oideachas Pobail

Déan teagmháil le:

R-phost:thelma_mooney@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Breisoideachais,Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659

Teil: (090) 648 4253